NavBar sitemap contact devis tarifs services langues home
Overjeni strokovni prevodi raznih besedil:
  • gospodarske in pravniške vsebine
  • tehnicne in medicinske vsebine
  • dopisi, korespodenca, dokumenti in literatura
  • HTML strani in software
  • Tolmacenje
  • simultano
  • konzekutivno
  • ob konferencah
  • ob pogovorih in sestankih

diskretnost in profesionalni lay out zagotovljeni, hitra in zanesljiva dostava prevodov; po pošti, e-mailu ali na disketi.

usluge
Impressum
Deutsch English Italian Spain Frence