NavBar sitemap contact devis tarifs services langues accueil


 

Cijena ovisi o vrsti teksta.

Za standardni prijevod cijena jednog reda teksta (60 ukucaja) iznosi EUR 1,50. Za prosjecnu stranicu s 30 redaka EUR 45,--Ovjera službenog dokumenta: EUR 3,--

U cijenu su ukljuceni svi porezi.

Daljne cijene na upit.


cijene
Deutsch English Italian Spain Frence